Studier om Internetbehandling

Actua

Depressionsbehandling

Du som vill få hjälp med att förbättra ditt mående har nu möjlighet att anmäla dig till en kostnadsfri Internetbaserad behandlingsstudie – actua! – där vi prövar olika varianter av ett nytt 12-veckorsprogram mot depression och nedstämdhet.

Behandlingen sker via internet och du kan arbeta med materialet i din egen takt. Till din hjälp kommer en internetterapeut att finnas som stöd.

Anmäl dig Läs mer

ACT SMART

Behandling av panikångest och social fobi

Upplever du starkt obehag när du talar inför en grupp? Känner du dig blyg eller begränsad i sociala situationer? Eller är det så att du då och då drabbas av kraftig kroppslig ångest: t ex stark yrsel, svimningskänslor, hjärtat dunkar eller känner du att du håller på att tappa kontrollen? Vi vänder oss till dig som har paniksyndrom eller social fobi.

Du som vill lära dig hur du kan hantera din ångest och förbättra din livssituation har nu möjlighet att anmäla dig till en kostnadsfri Internet- och smartphonebaserad behandlingsstudie – ACTsmart. I studien prövar vi ett nytt 10-veckorsprogram mot social fobi och panikångest. För att kunna delta i studien ska du ha tillgång till både dator med Internetanslutning och en smartphone med Android eller iOS (iPhone).

Allt sker på distans och du kan bo var som helst i Sverige.

Läs mer

Prokrastinera

En studie i uppskjutandebeteende

Upplever du stora och återkommande svårigheter att påbörja och slutföra saker och ting i din vardag? Besväras du av att inte kunna fullfölja uppgifter och åtaganden i tid? Anmäl då ditt intresse till en behandlingsstudie som undersöker en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende.

Du som vill ha hjälp med dina svårigheter har möjlighet att genomgå en kostnadsfri behandling som är speciellt framtagen för prokrastinering. Behandlingen kommer att pågå under totalt tio veckor och kan genomföras helt och hållet på distans. All behandling sker via en dator med internetuppkoppling.

Läs mer