Resurser och hjälp till forskare

Internet har gjort det möjligt att sprida kunskap snabbare och effektivare.

Vi vill hjälpa alla som är intresserad av att forska angående internetbehandling komma igång. I formelbanken finns de flesta psykologiska formulären som du kan vilja använda tillgängliga.

Vi har även ett avsnitt som ger dig tips om hur du arbetar med internetbehandling, viktiga saker att tänka på angående personuppgiftslagen, etikansökningar och hur du utformar en bra behandling.

Lär dig mer