Om Trevligt att träffas!

Internetbehandlingar

Den här sidan är ett samarbete mellan olika forskare som arbetar med internetbehandling. Vårt mål är att nå ut med kunskap om internet-terapi till både privatpersoner och professionella.

Skulle du också vilja arbeta med Internetbehandling? Under varje forskare finns det kontaktuppgifter, hör gärna av dig till oss om du är intresserad.

Forskar du angående Internetbehandling och vill vara med på sidan? Hör av dig till oss lägger vi upp information om din forskning på hemsidan.

Birger Moëll

Birger Moëll Webmaster

Ansvarar för sidan och forskar om ADHD och depressionsbehandling via Internet.

Per Carlbring

Per Carlbring Professor

Per Carlbring är professor i klinisk psyologi vid Stockholms Universitet och forskar angående Internetbehandling. Carlbring är bland annat även chefredaktör för den vetenskapliga tidskriften Cognitive Behaviour Therapy. Hemsida: www.carlbring.se

Gerhard Andersson Professor

Gerhard Andersson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och är pionjär inom området självhjälpsbehandling via Internet. Han är professor vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, Linköpings universitet samt vid Karolinska Institutet. Hemsida: www.gerhardandersson.se

Viktor Kaldo PhD

Viktor Kaldo bedriver forskning bland annat om effekten av internetbehandling på sömnproblem och depression. Han har tidigare jobbat med forskning på audiologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där arbetade han med internetbehandling av patienter med tinnitus.

Brjánn Ljótsson PhD

Brjánn Ljótsson arbetar som lärare på psykologprogrammet och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Hans forskning handlar framför allt om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för irritable bowel syndrome (IBS) och han disputerade på ämnet våren 2011.

Kristoffer N T Månsson

Kristoffer N T Månsson Doktorand

Kristoffer Månsson doktorer angående internetbehandling på Linköpings Universitet. Han forskar angående social fobi-behandling i projektet SOFIE-8, samt utvecklar ett internetbaserat stödsystem för användandet i mixed-model behandling.

Kristoffer Vernmark Psykolog

Kristofer är psykolog och är ansvarig utvecklare för behandlingsprogrammet Ångesthjälpen. Kristofer har medverkat vid flera forskningsstudier på psykologisk behandling via internet och är även författare till boken Internetbehandling med KBT - en praktisk handbok i beteendeterapi.