Pågående forskning

Den här sidan ger en översikt över nyligen publicerad forskning och pågående forskningsprojekt inom internetbehandling.


Nyligen publicerat

Nyligen publicerades en ny studie som undersökte hur bra internetterapi med behandlarstöd egentligen är om man jämför med sedvanlig gruppbehandling. Totalt inkluderades 69 deltagare med mild till måttlig depression. Internetbehandlingen bestod av en interaktiv bok på nätet med information och övningar. Vart och ett av de sju avsnitten avslutades med hemläxeuppgifter som patienten besvarade och skickade in till sin internettereapeut. Denne gav feedback och tillgängliggjorde sedan nästa behandlingsavsnitt. Gruppbehandlingen bestod av totalt åtta gruppträffar om 2 timmar per gång (inklusive en rast på 15 minuter).

Resultatet var att både behandlingarna var effektiva, även när en uppföljning gjordes efter tre år. Effektstorlekarna för internetbehandling var Cohen’s d = 1,46 direkt efter behandlingsavslutet och d = 1,78 vid 3-årsuppföljningen. Motsvarande siffor för gruppbehandlingen var d = 0,99 respektive d = 1,34 . Brister med studien var att antalet deltagare inte var så många och att ingen placebogrupp fanns med.

Läs artikeln i sin helhet här: Andersson, G., Hesser, H., Veilord, A., Svedling, L., Andersson, F., Sleman, O., Mauritzson, L., Sarkohi, A., Claesson, E., Zetterqvist, V., Lamminen, M., Eriksson, T., & Carlbring, P. (2013). Randomized controlled non-inferiority trial with 3-year follow-up of internet-delivered versus face-to-face group cognitive behavioural therapy for depression. Journal of Affective Disorders, 151, 986-994.Depression

Depression är ett område som är välbeforskat inom internetbehandling. Forskning pågår för tillfället på flera platser i Sverige.


Stockholms Universitet

För tillfället genomförs en studie vid Stockholms Universitet som utvärderar KBT via beteendeaktivering samt fysisk aktivitet som behandling vid Depression


Akademiska Sjukhuset Uppsala

I specialistpsykiatrin på Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer det i början av 2014 genomföras en pilot på depression. Piloten genomförs i samarbete med medarbetare från Linköpings universitet. Efter utvärdering är förhoppningen att kunna erbjuda detta i reguljär vård.


Internetpsykiatrin

Internetbehandling av depression erbjuds inom reguljär vård för personen bosatta i Stockholms län genom Internetpsykiatrin på Huddinge sjukhus.


Social fobi

Stockholms Universitet

För tillfället genomförs en studie vid Stockholms Universitet som jämför ett projekt för social fobi baserat på ACT-komponenter samt extra stöd med appen viary för patienter med social fobi.

Internetpsykiatrin

Internetbehandling av social fobi erbjuds inom reguljär vård för personen bosatta i Stockholms län genom Internetpsykiatrin på Huddinge sjukhus.

Samarbetsprojekt

Projektgruppen för SOFIE-8 består av forskare från Umeå, Linköping och Uppsalas universitet. Inriktningen på denna studie är att bättre försöka förstå vilka mekanismer som är inblandade i den sociala hjärnans funktioner.


IBS

BIP

På BIP genomförs forskning för behandling av IBS hos ungdomar. BIP arbetar med att skapa och genomföra Internetbehandling för barn och ungdomar.


OCD

Internetpsykiatrin

Nyligen publicerades en studie som visade på lovande resultat av behandling av OCD via internet. Studien genomfördes på internetpsykiatri-enheten på Huddinge Sjukhus.

BIP

BIP driver just nu ett forskningsprojekt om Internet-förmedlad Kognitiv Beteendeterapi för ungdomar med tvångssyndrom


Mindfulness

Studier med lovande resultat har genomfört mindfulness baserad internet-behandling för patienter med depression


Panikångest

För tillfället genomförs ett projekt som utvärderar ett projekt för panikångest baserat på ACT-komponenter samt extra stöd med appen viary för patienter med panikångest.


ADHD

Internetpsykiatrin samt Stockholms Universitet

På internetpsykiatrin genomfördes under hösten 2012 en RCT om behandling av ADHD över internet med hjälp av appar samt andra elektroniska hjälpmedel. Behandlingen inkluderade 58 patienter med ADHD och stora svårigheter att organisera sin vardag och fick lovande resultat som förbereds för publicering i en vetenskaplig tidskript. Projektet genomfördes som Birger Moëlls examensarbete från psykolog-programmet från Stockholms Universitet. Handledare var Viktor Kaldo samt Jan Bergström och Linnea Kolberg och Birger Moëll var behandlare under programmet.

Livanda

Genomförde en studie på ett självhjälpsprogram för ADHD via nätet, tillsammans med Neuropsykiatrisk Mottagning i Västmanland.


Sömn

Studier på Internetpsykiatrin har jämfört behandling av sömn hos deprimerade patienter med behandling av depression. Studien visade att patienter vars sömn behandlades fick en bättre sömn och färre depressionssymptom en behandlingen som direkt behandlade patienternas depression.SMART Studying

I ett samarbete mellan Stockholms Universitet och Karolinska Institutet utvärderas nu hur nya verktyg kan användas för att hjälpa studenter med neuropsykatriska funktionshinder klar av sina studier.

Läs mer om online KBT för neuropsykatriska funktionshinder härCommit-projektet

I Linköping genomförs forskning på att erbjuda stöd med hjälp av iPad i reguljär terapi.

Till hjälp har vi skapat en internetportal där du och din behandlare kommer att kunna lägga upp information, ta del av övningar, planera er tid, sätta upp mål för behandlingen med mera. Under behandlingen kommer du alltså att både träffa din behandlare öga mot öga samt kommunicera via internet. Vid de tillfällen när ni träffas i terapirummet finns möjlighet att använda en surfplatta för att rita, skriva, fotografera, spela in ljud/video för att underlätta för minnet och göra behandlingen organiserad.

Innan behandlingen startar kommer du att få fylla i ett antal formulär och intervjuas per telefon om hur du känner dig och mår. Därefter startar behandlingen som skräddarsys efter dina behov och mål. Under behandlingens gång använder du och din behandlare internetportalen som stöd. När behandlingen avslutas kommer du återigen få fylla in ett antal formulär samt utvärdera behandlingen.

Ansvarig för projektet är Kristoffer NT Månnsson.VardagsSMART

VardagsSMART utvärderade behandling av ADHD med hjälp av smartphones-appar. Programmet använde sig av native-apps, d.v.s. appar som redan var tillgängliga för iPhone samt Android. Apparna fokuserade på att hjälpa med koncentration och uppmärksamhet.Viary

Viary är en app skapad av Hoa Ly som är ett stöd i internetinterventioner samt i mixed-model studier. Appen utvärderas för tillfället i bland annat en studie för social fobi och panikångest.